Rubrika «motlitby»

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 9. 10. – 15. 10. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK Drahý/á Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi mojí oporou, že jsi za všech okolností, stavů a procesů v mém srdci a nikdy mne neopouštíš, ale dodáváš neustále sílu, energii a motivaci zvládnout všechny těžkosti, překonat je a směřovat dál. Každým dnem neustále dokazujeme důvěru v Tvůj …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 2. 10. – 8. 10. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli   V tomto období došlo ke dvěma ukřižováním ženské podstaty Pána Ježíše Krista v těle Jany, a to nejprve na úrovni duchovní a poté na úrovni duševní. Těmito činy tak byly ukončeny nejtěžší duchovní zkoušky, které musela Bohyně a její spolupracovníci podstupovat z lásky k celému Stvoření. Došlo k rozdělení a …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 9. – 1. 10. 2017

Děkuji Ti AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK Setkání v důležitý den proběhlo úspěšně a dokonale, protože došlo k vzájemnému poznání spolupracovníků Boží rodiny, kteří ve vzájemném souznění vysokých vibrací ukotvili paprsek Lásky, jenž vytryskl v duchovním centru planety Země, v Praze, kde v klidné přírodě Milíčovského lesa došlo k manifestaci světla, jež se …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 9. – 24. 9. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK Očekávejme zázraky a okamžiky plné radosti, lásky a štěstí, neboť se naplní to, co Pán Ježíš Kristus slíbil. Osvobození a start nové etapy se konečně posunul ze svého stavu do svého procesu, aby mohl naplnit naše srdce světlem a útěchou. Moje víra v Tebe a v dokonalý …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 9. – 17. 9. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Všichni jsou přesně na tom místě, kam se umístili na základě svých postojů, činů, myšlenek, voleb a preferencí za celý svůj dosavadní život na této planetě. Nyní se plně vyjasní, jakou roli každý zastává v této náročné, ale velice poučné hře pro celé Stvoření. Během uplynulých …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 4. 9. – 10. 9. 2017

Nové duchovní ráno přichází a s prvními jeho paprsky přijde i setkání nejbližších spolupracovníků a přátel Boží rodiny. Nastal měsíc jménem září, jenž rozzáří srdce a mysli nás všech, kdo sloužíme světlu a Pánu Ježíši Kristu. Právě v těchto dnech jsme přešli přes poslední překážky a náročné zkoušky, jež nás dělily od setkání na fyzické …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 28. 8. – 3. 9. 2017

V tomto období jsme zaznamenali velký posun a dověděli jsme se podstatné souvislosti o událostech, které se budou dít v souvislosti se zahájením Mise Boží rodiny. I toto je důležitý znak toho, že se co nevidět posuneme na novou úroveň. Jsem hluboce vděčný/á za to, že mohu být úplnou součástí něčeho tak velkolepého. Děkuji Ti …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 21. 8. – 27. 8. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK Jak již bylo řečeno a slíbeno, veškeré strasti a bolesti už jednou provždy pominou a místo nich nás zahalí Láska, přijetí, porozumění a nová životní síla, abychom mohli v nových podmínkách pokračovat v plnění našeho poslání. Přichází nové a dosud nepoznané, ale je třeba brát na vědomí, že …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 14. 8. – 20. 8. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK Tento týden je důležitým okamžikem v historii celého Multivesmíru, který přinese všem členům pozitivního stavu ve vyšších dimenzích i v tělech na planetě Zemi velkou radost a úlevu, neboť vše staré končí a nové začíná. Veškeré strasti a bolesti už jednou provždy pominou a místo nich nás zahalí …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 7. 8. – 13. 8. 2017

Děkuji AA Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Můj vroucně milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste, posvěť naši přirozenost, aby byla vždy pozitivní a nenechala se ovlivnit snahou negativních entit. Sjednoť mou sentientní mysl, aby mohl být vytvořen stálý most nejen s Tebou a Tvým absolutním stavem, ale i s ostatními členy Pravého Stvoření, s nimiž si …