Montague Keen – 12. února, 2017

Jak Kabala bojuje o své přežití, k přežití na Zemi používá lidstvo. Váš hněv a pochody produkují ohromnou ENERGII pro ty, kteří se snaží urychlit váš konec. Váš vztek přispívá k tomu, že je lidská rasa ze Země odstraňována. Ptejte se sami sebe: o tohle nám jde? Štvou vás proti sobě, a na vytvoření vzteku …

Print Friendly, PDF & Email

Mayský sněm 12.2.217

   Mluvčí mayské rady nyní sdělí další informace týkající se lidí, planety a transformace. Nová hlášení ukazují, že postup směrem vzhůru pokračuje. Je hlášeno mnoho probuzených. V této chvíli však i tato čísla nemohou přinést rychlý postup. Následkem toho je vše zbržďováno, některé bytosti nesouhlasí s rychlým postupem a navrhují řešení, která však neladí se svobodnou …

Print Friendly, PDF & Email

Mayský sněm 4.1.2017

   Mayský sněm usoudil, že Země potřebuje pomoci. Na tomto sněmu se sešli zástupci vyspělých bytostí, aby se dohodly na způsobu pomoci. Obyvatelé, kteří nesouzní s pravidly vzestupu, budou dimenzionálně posunuti do náhradního systému vlád a situací, které potřebují pro svůj rozvoj. Další část bytostí půjde vývojovým směrem tam, kde se již sdružují někteří, kteří …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 2. – 19. 2. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Můj nejmilovanější příteli a duchovní rodiči Pane Ježíše Kriste, dovol mi, abych směl/a pocítit odlesk Tvé nádhery v sobě samém/samé, ve svých bližních, v lidech tohoto světa i mimo něj, abych byl/a stále bližším a podobnějším k Tvému stavu, z něhož pocházíme …

Print Friendly, PDF & Email

Sdělení Pána Ježíše Krista

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, během uplynulých měsíců jste procházeli a stále procházíte nejnáročnějšími duchovními zkouškami, abyste se zbavili co největšího nánosu negativního stavu, ovládacích programů a mohli tak postoupit na vyšší úroveň spolupráce v našem týmu Boží rodiny. Jak víte, dodržuji vlastní duchovní zákony, tedy nikomu z vás nenakládám více, než unese. Připravuji …

Print Friendly, PDF & Email

Kolonie na Marsu: svědectví US mariňáka ve výslužbě

US mariňák ve výslužbě tvrdí, že strávil více než 15 let ve vesmíru a na Marsu ochranou pěti lidských kolonií Podle tvrzení vysloužilého důstojníka, známého jako kapitán Kaye (pseudonym), nejen že se lidé v minulosti dostali na Mars, ale vyvinuli tajný vesmírný program a flotilu, která operuje ve vesmíru. Zdá se, že existují dvě verze, které …

Print Friendly, PDF & Email

Několik doplnění k poslednímu soudu

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a důsledky všech svých zlých voleb, jež …

Print Friendly, PDF & Email

Vztah mezi relativním a absolutním božstvím

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Každý z nás je bohem ve své relativní formě, protože jsme Jeho/Její stvořené bytosti, věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. Nikdo Mu/Jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní Bůh/Bohyně s pravým jménem Pán Ježíš …

Print Friendly, PDF & Email

Montague Keen – 5. února, 2017

Kolem vás zuří boj o lidské duše. Ovečky, které se snadno nechají vést, kráčí v hněvu, naplněny právě takovou energií, jakou vaši utiskovatelé potřebují, když zápasí o to, aby si udrželi svou mizející moc. Když jim tu energii dáváte, pomáháte zničit vše, co potřebujete k přežití na Zemi. Stali jste se roboty, poslouchajícími své pány …

Print Friendly, PDF & Email

Všechno jde do mřížek

To, co zde na Zemi prožíváme, je individuální život, který je součástí většího a více propojeného života. Jak nám včera tak názorně ukázal „Yoda“, je to naše MYSL, která vše dělá, když jsme na Zemi, nikoliv naše tělo. Ano, máme také „srdce“ a „duši“, které vedou naše individuální mysle- ale je to zejména MYSL, která …

Print Friendly, PDF & Email