Několik doplnění k poslednímu soudu

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a důsledky všech svých zlých voleb, jež …

Print Friendly, PDF & Email

Vztah mezi relativním a absolutním božstvím

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Každý z nás je bohem ve své relativní formě, protože jsme Jeho/Její stvořené bytosti, věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. Nikdo Mu/Jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní Bůh/Bohyně s pravým jménem Pán Ježíš …

Print Friendly, PDF & Email

Montague Keen – 5. února, 2017

Kolem vás zuří boj o lidské duše. Ovečky, které se snadno nechají vést, kráčí v hněvu, naplněny právě takovou energií, jakou vaši utiskovatelé potřebují, když zápasí o to, aby si udrželi svou mizející moc. Když jim tu energii dáváte, pomáháte zničit vše, co potřebujete k přežití na Zemi. Stali jste se roboty, poslouchajícími své pány …

Print Friendly, PDF & Email

Všechno jde do mřížek

To, co zde na Zemi prožíváme, je individuální život, který je součástí většího a více propojeného života. Jak nám včera tak názorně ukázal „Yoda“, je to naše MYSL, která vše dělá, když jsme na Zemi, nikoliv naše tělo. Ano, máme také „srdce“ a „duši“, které vedou naše individuální mysle- ale je to zejména MYSL, která …

Print Friendly, PDF & Email

Boží krása přebývá v každém z nás

Děkuji ti Michale (AA Rafaeli) za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Naučte se najít a vidět boží jiskru v každé bytosti i v těchto hrubohmotných tělech. Vše se odehrává z nitra navenek a je třeba hledat mezi těmito dvěma cestami přímou souvstažnost a spojitost, stejně jako je pro duchovní rozvoj vhodné neupřednostňovat a …

Print Friendly, PDF & Email

Sjednocení před rozdělením

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista jsem podrobně vysvětlil, proč se lidstvo nachází v negativním stavu a že negativní stav nebude trvat věčně. Vím, že toto rozsáhlé dílo nečte mnoho lidí na této planetě. Proto promlouvám k jednotlivcům i skupinám lidí na různé duchovní úrovni různými způsoby: od přímé telepatické komunikace, přes intuici, po využití médií, tedy jedinců …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 6. 2. – 12. 2. 2017

Děkuji ti AA Rafaeli za krásnou týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a koláž Svým čistým nitrem bez vlivu ega, jehož jednání nás někdy přivádí do nízkých vibrací, se přelaďuji na pozitivní myšlenky, proudící k nám z vyšších dimenzí pozitivního stavu Multivesmíru. Vzdávám čest a hold všem bytostem nebes, které pomáhají mně i celku, protože bez …

Print Friendly, PDF & Email

Hovory s PJK 5

Děkuji ti Tomáši za pokračování rozhovoru s Pánem Ježíšem Kristem a vesmírnými lidmi Já: Pane Ježíši Kriste, chci se tě zeptat na to, jak jsi se stal ze Stvořitele prvotního všeho a všech Pánem Ježíšem Kristem. Můžeš mi o tom povědět více? Děkuji. PJK: Ano, mohu. Dříve jsem byl čistou energií a vědomím, komunikoval jsem …

Print Friendly, PDF & Email

Vědci přicházejí s neuvěřitelnou zprávou: „Zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze“

Vědci přišli s bizarní teorii o vesmíru. Napadlo vám už někdy, že by hvězdná obloha mohla být jen fikcí? Odborníci zkoumající Velký třesk říkají, že ve skutečnosti byl jen jakýmsi „předobrazem“ vesmíru. Ale co je potom realita? Vznik vesmíru je pro astrofyziků stále velkou záhadou. Podle nejnovější hypotézy vědců ze Southamptonské univerzity by vesmír mohl …

Print Friendly, PDF & Email

Jsme bytostmi Země

30.1.2017 Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Jste vedeni k pochybnostem, jste vedeni k tomu, abyste tříštili svou sílu. Jste mocné bytosti, žijete však v zapomnění a málokomu je dovoleno si vzpomenout. Neboť by se probudila vaše síla a díky ní byste z minuty na minutu změnili svůj svět. Buďte připravení lidé Země, naslouchejte a …

Print Friendly, PDF & Email