Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

   Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie – vibrační hodnoty?    Měření energie u různých předmětů, míst, vody, potravin a mnohého jiného kdysi odhalil fyzik jménem A. Bovis. Nejsou to energie hmoty. Jednotky těchto kvant energie byly pojmenovány právě po něm. Naopak hmota přitahuje určité druhy energií, které …

Print Friendly, PDF & Email

Rozhovor Tomáše s PJK

Tento rozhovor Tomáše s PJK je upraven kvůli lepší srozumitelnosti dle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista prostřednictvím AA Rafaela v těle Michala 12. 3. 2017 19:08 PJK: Zdravím tě, milovaný Tomáši Já: Ahoj PJK, odpusť mi prosím ty včerejší výčitky na tvůj účet, kterými jsem tě zasypal. PJK: Je ti odpuštěno. Bylo to čištění tvého …

Print Friendly, PDF & Email

Rozhovor Helenky (Sara Kaminari) s PJK

14. 3. 2017 Já: Pane Ježíši Kriste, zdravím tě, miluji tě, ráda bych si s tebou popovídala o duchovním léčení. Je to možné? PJK: I já tě zdravím Helenko, také tě miluji. To je skvělý nápad Helenko, rád si s tebou o tom popovídám. Já: Ráda bych tě PJK poprosila o informaci pro ty, kteří …

Print Friendly, PDF & Email

Planeta Země

   Prosím, posílejte alespoň během videa myšlenku, energii, lásku této těžce zkoušené bytosti. Miluji Tě, planeto milá.     Zdroj:  https://www.youtube.com/

Print Friendly, PDF & Email

Chemtrails: zdravotní následky

   Říkáte si někdy při pohledu na čáry na obloze, že si vlastně nejsou vzájemně moc podobné? V tomto článku se dozvíte o různých druzích chemtrails a jejich dopadech na lidský organismus. 1 Slaná mořská voda – poškozuje kvalitu vody a půdy s cílem snížení kvality a nedostatek potravin. Vysušuje sliznici očí. Slaná voda se …

Print Friendly, PDF & Email

Vzkaz od Luisi Muratori

   Každá věc proto, aby mohla existovat, potřebuje energii!!! Ti, kteří mají moc, potřebují energii strachu, aby napájeli a „vytvářeli“ svůj absurdní svět!!!! A odkud přichází energie strachu, kterou pro napájení potřebují? Samozřejmě, od lidských bytostí. Takže pokud bychom jim ji nedali, stali by se z nich zhaslé, mrtvé figuríny… Co tedy máme dělat? Všichni jsme …

Print Friendly, PDF & Email

Kdo jsou hvězdné duše?

   Tyto duše přišly na Zem splnit konkrétní úkol. Jejich pravým domovem jsou vzdálené končiny Vesmíru. Na Zemi se mnohokrát nevtělují, neboť základní cesta jejich zkušenosti vede na jiné planety. Většina z nich se podílí na pomoci lidstvu, ačkoli bývají uzavřené, někdy i samotářské a někdy buřičské. Můžeme je najít mezi psychology, lékaři, astrology, lidmi …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 3. – 19. 3. 2017

Zdolali jsme další metu na cestě za cílem, který se teď každým dnem nadále přibližuje. Boží mise zahajuje na plno svoji činnost, přestože se tento výsledek stane pro všechny bez rozdílu vnímatelným tehdy, až bude lineární čas ve spolupráci s dokonalým plánem svými okolnostmi a souvstažnostmi přesně ladit ke svému definitivnímu zevnímu projevení. Pracujeme na …

Print Friendly, PDF & Email