Odchod Davida Rockefellera do zóny vymístění

   Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista, které bude zveřejněno na www.bozirodina.cz v rubrice AKTUÁLNÍ SVĚTOVÉ DĚNÍ    V první jarní den roku 2017 fyzicky zemřel americký bankéř, miliardář, budovatel Nového světového řádu a jeden z přímých zástupců Pseudotvůrců – David Rockefeller. Před více než jedním stoletím lineárního času byl tehdejším vládním …

Print Friendly, PDF & Email

Jarní svěžest

Děkuji manželé Bernatovi za báseň PJK a krásnou koláž Více na www.bozirodina.cz v rubrice Básně PJK a Vesmírných lidí.   Odevzdání do lásečky někdy cesta dlouhá, je to moji miláčkové naše dávná smlouva. Milované dětičky, dotkněte se Zemičky, srdíčkem svým hřejivým, po čem touží,dobře vím. Zem je plná zázraků, koukněte se do mraků. Odvážní v …

Print Friendly, PDF & Email

Nahrazení desatera přikázání, …

… jež obsahovalo hluboký duchovní vnitřní význam, desaterem duchovních principů. DESATERO PŘIKÁZÁNÍ     1.„Nebudeš mít jiné bohy mimo Mne !“   2.„Nezhloubíš si žádný obraz.“   3.„Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo“   4.„Pamatuj na den spočinutí, abys ho světil.“   5.„Cti svého otce i matku, aby tvé dny mohly být dlouho na zemi, …

Print Friendly, PDF & Email

Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů

1. ZÁKON LÁSKY K BOHU       PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON se vztahuje k lásce k Pánu, vašemu Bohu. Tento zákon je modifikován následujícím způsobem:    Miluj Pána Ježíše Krista bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „Já jsem“,a to nade všechny a nade všecko, kvůli samotnému Pánu Ježíši Kristu a kvůli samotnému principu, aniž bys něco očekával na oplátku. Ze své …

Print Friendly, PDF & Email

Vzpomínky – sdělení Lucie

DĚKUJI TI LUCINKO ZA DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ    Už je to dávno, co se to stalo a tuto moji minulost jsem až do dnešních dnů neznala. Až mě má cesta zavedla zpět, k milovanému Pánu Ježíši Kristu, mé vzpomínky se začaly vracet. Velmi děkuji Thoře Kaminari, která mi velmi pomohla navrátit základní vzpomínky a zjistit, kdo …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 3. – 26. 3. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Nový Multivesmír se všemi jeho obyvateli, kteří stojí neustále při nás, čeká na návrat svých vyslanců, až se navrátí ze zóny vymístění zpět do svých domovských základen. Předtím ale ještě musíme splnit důležitý úkol, jak se nám neustále opakuje, jehož úspěch je …

Print Friendly, PDF & Email

Mise Boží rodiny a andělé v tělech

♥  Jsme tu proto, abychom vyvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze pozitivního stavu na Novou Zemi. Duchovní rozdělení lidstva již proběhlo (a stále probíhá), k fyzickému rozdělení lidstva v masovém měřítku dojde kolem roku 2025. Nikdo však nezná dne ani hodiny, nic není dogma, proto berte časové údaje vždy s rezervou a jako orientační. …

Print Friendly, PDF & Email

Tělo a duše

Země prostřednictvím Pamely Kribbe    Drazí lidé,    jsem hlas Země. Nesu vás ve svém těle. Planeta, na které žijete a po které chodíte, je mým tělem, vyjádřením mé duše. Jste tu vítaní, neboť jste součástí mého těla. Vaše tělo je mojí částí, je stvořeno z pozemské hmoty. Buďte si velmi vědomí buněk ve svém těle, …

Print Friendly, PDF & Email