Pracovník Světla I.

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe Identita Pracovníka Světla    Pracovníci Světla jsou duše, které nesou silnou vnitřní touhu šířit Světlo — poznání, svobodu a sebelásku — na Zemi. Cítí to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovnu a k nějakému druhu terapeutické práce.    Pracovníci Světla velmi hluboce pociťují své poslání a díky tomu se …

Print Friendly, PDF & Email

Nové ráno

Děkuji manželé Bernatovi za krásnou báseň PJK i koláž   NOVÉ RÁNO Láska, to je souhra duší, nechtějte být milí hluší. Přivítejte nové ráno, kéž je láskou prostíráno. Obejmeme láskou svět, budem spolu rozprávět o nebeských dálavách, kde se žije v něžných hrách. Loučky plné motýlků i vy máte vzpomínku na bublavý potůček, hejna malých …

Print Friendly, PDF & Email

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

   V 1. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je napsáno:    Život Ježíše před 2 000 lety je opředen mnoha mýty, nepřesnými až lživými interpretacemi. Zvláště církve stále popírají sexuální zkušenosti Ježíše a dělají z něj panice. Důvodů této lži je mnoho a není nutné je zde rozebírat. Oznamuji všem nevěřícím Tomášům, …

Print Friendly, PDF & Email

Časoprostorová kontinuita – díl 2.

Děkuji Moniko (Thoro) a Martino (Siri) za sdělení a statečnost Těžká noc    Té noci jsme měli hrozné sny. Celou noc u nás bylo Trio a věděli jsme, že se nás pokoušejí oslabit a zničit.    Pohybovali jsme se po nějaké základně a něco jsme hledali. Nemohli jsme to najít. Jen jsem opakovaně viděla ženu, …

Print Friendly, PDF & Email

Civilizace na Nové Zemi

Jak vypadá civilizace dnes na Nové Zemi? http://novy-vek.cdbox.eu/nova_zeme.php    Vaše Nová Země v 5. dimenzi splnila již všech kriterií potřebných pro její přijetí do Konfederace a každou novou planetu do Konfederace přijatou čeká zkušební období. Tím je také vaše Nová Země již připravena pro osídlení těmi lidmi ze Země, kteří již splňují podmínky převibrování ze …

Print Friendly, PDF & Email

Naslouchejte si

   Lidé Země, toužíte znát odpovědi na mnohé otázky. Na vlastní kůži prožíváte radosti a strasti hmotného světa. Někteří, kteří se cítí radostně, budou v budoucnosti postaveni před mnohá řešení a naopak, u mnohých se situace zklidní. Cítíme, že v tomto čase se u mnohých prohlubuje skepse, smutek, zesilují se pocity závislostí a projevují se mnohé emoce, …

Print Friendly, PDF & Email

Montague Keen – 23. dubna, 2017

  Historie je snůška lží o událostech, které se nikdy nestaly, o nichž mluví lidé, kteří tam nebyli. George Santayana    Došlo k obrovskému pokroku. Lidé se rychle učí, jak se rychle spojit a použít svou sílu, aby změnili to, co je třeba změnit. To, co je třeba změnit, se nejlépe zjistí ve skupině, a …

Print Friendly, PDF & Email

Mayský sněm 25.4.2017

   Mayská rada usoudila, že svět je potřeba změnit rychleji, nežli se to děje v tomto čase. Někteří chtějí zamezit vzniku paniky a šíření nepokojů. Je zde ale otázka, která vyvstává. Na kolik jsou lidé připravení se změnit? Čas se měří jinak, než je tomu na této planetě. Není ale možné stále odkládat. Na tomto se …

Print Friendly, PDF & Email

Duchovní zkoušky posoudí vaši připravenost být součástí Boží mise

Moje milovaná prodloužená ruko na planetě Nula…    Nikdy jsem vám před vaším vtělením sem nesliboval, že tento život bude lehký. Vaše utrpení prožívám s vámi, neboť vy jste mojí součástí. Naprostá většina z vás, kdo právě teď čte tato slova, je z vyšších dimenzí pozitivního stavu. Mějte na paměti, že vaše oběť a bolest, …

Print Friendly, PDF & Email

Odpovědi na otázky

Přesně před rokem (pozn. vkladatele: text je staršího data, ale pořád aktuální) mi na e-mail  www.bozirodina.cz  přišly tyto otázky od Michala (Arch Anděl Rafael): Dobrý den, mám několik dotazů. Jsem mladý hledající člověk, který má ohledně probíraného tématu několik otázek. Chci si v hlavě udělat jasno, proto píšu. Budu moc rád, pokud se stručně pokusíte …

Print Friendly, PDF & Email